Period. The Menstrual Movement Skopje

менструацијата не треба да биде бариера за еднаквост- да го прекинеме циклусот на менструална сиромаштија

За нас

Три годишна приказна за ставање крај на менструална сиромаштија

PERIOD Skopje e неформална иницијатива, започната во 2020 година, чија цел е да се стави крај на менструалната сиромаштија и менструалната стигма преку сервиси, едукација и застапување.

Менструалната сиромаштија и менструалната стигма се две меѓусебно поврзани прашања кои влијаат на животите на милиони луѓе ширум светот. За да одговориме на овие предизвици, нашата работа се фокусира на три клучни столба: сервиси, образование, и застапување.

Сервиси

Образование

Застапување

донирани менстрални пакетчиња
0 +
донирани менструални производи
0 +
учесници на работилници
0 +


Сакаш да бидеш во чекор со менструалното движење?